Strona główna

Projekt: „Stawiamy na wiedzę! Rozwój edukacyjny dzieci i młodzieży z Gminy Halinów”

Dzisiaj na tablicy

Rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych oraz klas pierwszych,

na rok szkolny 2021/2022,

których organem prowadzącym jest Gmina Halinów 

 link do rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkiolnych

Witryna kandydata - Aktualności (vulcan.net.pl)

---------------------------------------------------------------------------

Od 4 maja uczniowie klas 1-3 pracują stacjonarnie. Uczniowie klas IV- VIII mają przedłużoną edukację w trybie zdalnym.

Świetlica pracuje zgodnie z planem w godz. 11.30-16.45 od poniedziałku do czwartku i w piątki w godz. 11.30- 16.30.

 ---------------------------------- 

 Decyzją dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Sulejówku z dnia 23.03.2020 r. w sytuacji zagrożenia koronawirusem organizuje się w Poradni 4-godzinne dyżury psychologów i psychoterapeutów od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00 – 15.00 w celu wsparcia psychologicznego chorych, ich rodzin i osób będących w sytuacji kryzysowej w formie kontaktu telefonicznego  pod numerami telefonów:

22 783 58 58
22 783 97 71
a od 27.03.2020 porady on-line.

                                     Anna Padzik

                                    Dyrektor PPP w Sulejówku

 _______________

Rodzicu,

 • zachęcaj dziecko do samodzielnej nauki w czasie gdy nie będzie lekcji w szkole. Ministerstwo Edukacji Narodowej na platformie epodręczniki.pl. udostępnia szereg materiałów edukacyjnych, które pozwalają uzupełnić, ugruntować i poszerzyć wiedzę. Dostęp do tych zasobów jest bezpłatny;
 • jeśli masz dziecko w wieku do 8 lat, przysługuje Ci zasiłek opiekuńczy do 14 dni. Szczegółowe informacje znajdziesz na stronie internetowej ZUS;
 • przekaż osobom, które będą opiekować się Twoim dzieckiem, podstawowe informacje dotyczące bezpieczeństwa i higieny;
 • rygorystycznie przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz;
 • śledź na bieżąco komunikaty GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacje przesyłane przez dyrektora szkoły.

Uczniu,

 • pamiętaj o swoim bezpieczeństwie w domu. Unikaj miejsc, gdzie są duże skupiska ludzi (np. komunikacja publiczna, kino, teatr, centra handlowe);
 • przerwa w funkcjonowaniu Twojej szkoły nie powinna oznaczać dni wolnych od nauki;
 • odpowiedzialnie wykorzystaj czas zawieszenia zajęć w Twojej szkole. Przeczytaj ulubioną książkę, spróbuj uzupełnić swoje wiadomości lub rozwijaj kompetencje. Skorzystaj przy tym z darmowej platformy epodreczniki.pl i materiałów rekomendowanych przez Twojego nauczyciela;
 • przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz.

Jak się zabezpieczyć przed koronawirusem?

 • Często myj ręce przy użyciu mydła i wody.
 • Przy kasłaniu i kichaniu zakrywaj usta i nos. Zachowaj co najmniej metr odległości od osób, które kaszlą i kichają.

Osoby wracające z regionów zarażonych koronawirusem powinny powiadomić o tym telefonicznie stację sanitarno-epidemiologiczną lub zgłosić się do oddziału obserwacyjno-zakaźnego. Więcej informacji dotyczących koronawirusa na stronie: gov.pl/koronawirus

Podejrzewasz u siebie koronawirusa? Zadzwoń pod numer 800 190 590!

Bezpłatna infolinia NFZ jest czynna całą dobę, przez 7 dni w tygodniu. Wykwalifikowani konsultanci poinformują Cię, co zrobić, by otrzymać pomoc.

Zasiłek opiekuńczy

Główny Inspektorat Sanitarny

Zalecenia Głównego Inspektoratu sanitarnego i Ministerstwa Zdrowia

Informacja Mazowieckiego Kuratora Oświaty- dla Rodziców

Informacja Mazowieckiego Kuratora Oświaty- dla Uczniów 

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

  ***

List Minister Edukacji Narodowej i Głównego Inspektora Sanitarnego

do Rodziców

w sprawie zabezpieczenia dzieci przed skutkami zachorowań na choroby zakaźne 

 

Aktualności